Jak wykadrować zdjęcie

Dobre zdjęcie opowiada wiele historii – by pokazało tę jedną, na której nam zależy, potrzebujemy je wykadrować. Czyli przyciąć, czasami zasłonić fragment pod pretekstem, że chcemy coś w tym miejscu napisać.

Pokrywające zdjęcie czworokąty to kadry. Gdy mamy zdjęcie, na którym wiele się dzieje, wybranie jego fragmentu i wyeksponowanie jest jak pokazanie palcem ze słowami „to zauważ”. Możemy ten cel osiągnąć przycinając obrazek lub zasłaniając jego część.
Skojarzenie obrazu z treścią nie musi być oczywiste, zdjęciem ciekawej sterty kamieni można uatrakcyjnić informację choćby o interpunkcji.

Ilustracja do słów powinna być jak kropka. Może jak pytajnik? Bądź jak wykrzyknik! Albo wielokropek…

W katalogach i materiałach informacyjnych zdjęcia muszą ściśle odwoływać się do oferty. Pewną swobodę mamy dopiero przy wyborze tła i elementów czysto dekoracyjnych, nadal jednak powinny być one komentarzem do zasadniczej treści. Niemniej warto zadbać, by budzone przez nie skojarzenia nie były oczywiste. Dobre zdjęcie ma za zadanie wywołać emocje i zaciekawić umysł.

Warto sięgać także po nieoczywiste fragmenty i nie żałować reszty zdjęcia.

Jak tego się nauczyć? No cóż, ćwicząc. Oglądając albumy i przycinając ilustracje z kolorowych pism.

Umiejętność tworzenia skojarzeń rozwijać można ćwiczeniem: losujemy oddzielnie zdjęcie i oddzielnie hasło i tworzymy z nich całość, wybierając fragmenty ilustracji i ewentualnie skrócony lub zmodyfilowany tekst; jeśli bawimy się w kilka osób, możemy wysłuchiwać uzasadnień i oceniać trafność wyborów.

Drugi aspekt prawidłowego kadrowania: w zdjęciu musimy widzieć jednocześnie obie jego części, czyli tę, którą chcemy pokazać, i tę, która jest nam potrzebna. A to nieco różniące się fragmenty. Najbardziej czytelnym przykładem będzie zdjęcie na główkę kalendarza trójdzielnego. Fragment do oglądania ma 325 mm x 200 mm, fragment do druku ma 335 mm x 210 mm, jest po 5 mm z każdej strony większy, gdyż zdjęcie do kalendarza też musi mieć spady.

Główka gotowego kalendarza trójdzielnego i zdjęcie na główkę wykadrowane do druku. Zdjęcie musi być większe po 5 mm z każdej strony, gdyż jego brzegi zostaną podwinięte i przyklejone do tylnej strony tekturki usztywniającej.

Wyjaśnienie pojęcia znajdziesz we wpisie Co to są spady z 10 kwietnia 2020.